3DJohor.com Your Architectural Design And Consultancy

GARIS PANDUAN PELAN RUMAH UBAHAN DAN TAMBAHAN DI ZON MBPG (MAJLS BANDARAYA PASIR GUDANG) | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
PelukisPelan
PelukisPelan Oct 31
Garis panduan ini perlu diketahui dan diikuti oleh pemilik bangunan kediaman yang bercadang membuat permohonan untuk membuat ubahan dan tambahan keatas rumah kediamanberdasarkan sepertimana yang berikut:-

Kelulusan Pelan yang dikeluarkan hanyalah untuk tempoh setahun (1) dan jika didapati tempoh kelulusan telah tamat dan pemilik masih bercadang membinanya permohonan baru hendaklah dikemukakan dengan mengikut no. rujukan Majlis yang sama.

Kerja-kerja yang melibatkan pembinaan, bumbung konkrit tetulang dan lain-lain yang tidak terdapat di pelanpelan lakar ini hendaklah dikemukakan secara berasingan dan perlu dikemukakan oleh orang yang berkelayakan seperti Arkitek, Jurutera Awam dan Pelukis Pelan berdaftar.
Pemilik adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas binaan yang dibina terutama dari segi kestabilan dan kekukuhan semuastruktur-struktur yang dibina. Majlis tidak bertanggungjawab ke atas segala tuntutan, dakwaan dan tindakan yang diakibatkan daripembinaan tersebut.
The Forum post is edited by PelukisPelan Nov 13
Share:
Sponsored by: ARKIDEA PlanLulus.com (Service Area: MBJB / MBIP / MPKU / MDKT / MPP / MDSR / MDYP / MDM Johor Darul Takzim)